Ciężki i płynny smar jest przeznaczony do smarowania i uszczelniania kurków gazowych. Złożony smar sodowy z bardzo lepkim olejem mineralnym i specjalną mieszanką smarów stałych posiada doskonałą odporność na utlenianie, zapobiega żywiczeniu i jest odporny na rozcieńczone kwasy oraz zasady, a także wszystkie gazy występujące w gospodarstwie domowym.