Biały smar specjalny został sprawdzony przez BAM (Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiałów) w zakresie zastosowań w armaturach oraz w innych punktach smarowania stykających się z lotnym tlenem (ciśnienie tlenu przy maks. 60 °C = maks. 120 bar). Smar nie miesza się z innymi smarami, poza smarami na bazie PFPE. Charakteryzuje się dużą odpornością na utlenianie, wysoką odpornością na oddziaływania chemiczne i termiczne, wysoką odpornością na ciśnienie (właściwości EP), niskimi stratami na skutek parowania, parowaniem bez pozostałości oraz niską temperaturą krzepnięcia. Jest niepalny, stosuje się go jako smar do wysokiej próżni do 10-6 mbar, nie powoduje pęcznienia plastomerów i elastomerów, przy jednoczesnej tolerancji ze wszystkimi metalami w szerokim zakresie temperatur.