Ten produkt został opracowany specjalnie z uwzględnieniem odporności na tlen oraz sprawdzony przez Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiałów (BAM). Ponadto posiada on dopuszczenie NSF/H1 dla środków smarnych, w których nie można wykluczyć okazjonalnego kontaktu z artykułami spożywczymi ze względów technicznych. Granica wytrzymałości na falę uderzeniową tlenu w temperaturze roboczej do 60 °C wynosi 230 bar. Produkt ten stosuje się w zakresie temperatury od -40 ° do +240 °C. Smar ten jest stosowany do smarowania armatur i uszczelnień w urządzeniach samoczynnych, aparatach tlenowych w branży medycznej oraz w stacjach zanurzeniowych.