Nowo opracowany, syntetyczny, wysokotemperaturowy olej łańcuchowy, zawierający białe smary stałe. W temperaturze powyżej +220°C olej odparowuje tworząc warstewkę, która umożliwia suche smarowanie do +900 °C.