Całkowicie syntetyczny smar łożyskowy zawierający specjalne dodatki zapobiegające wzrostowi drobnoustrojów w smarze. Jest odporny na utlenianie. Może być stosowany we wszystkich procesach wymagających wysokiego stopnia czystości, gdzie występuje duże zagrożenie i ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego i patogennego.