Wysokiej jakości olej smarowy o klasie lepkości ISO VG 220 z atestem NSF/H1 na bazie wysokiej czystości węglowodorów z parafinowymi olejami, zapewniający wyjątkową wydajność noży poprzecznych. Doskonale zmniejsza tarcie i posiada nadzwyczajnie dobrą odporność na zużycie, zapewniającą największą dokładność nawet przy dużych prędkościach do 400 m/min. Ze względu na doskonałe powinowactwo do powierzchni olej smarowy nie zanieczyszcza tektury falistej. Zapobiega osadom na nożach oraz zapewnia, że są one czyste i ostre.