Olej smarowy z atestem NSF/H1 na bazie węglowodorów syntetycznych (SHC), specjalnym zagęszczaczem aluminiowym oraz białymi smarami stałymi. Smar odporny na utlenianie charakteryzuje się wysoką skutecznością smarowania, niewielkimi wartościami tarcia przy dużych obciążeniach/temperaturach i chroni czopy wałów w tekturnicach przed rdzą w wyniku tarcia i korozją cierną.