Odporne na utlenianie oleje sprężarkowe (poliglikol/ester) o niewielkim współczynniku parowania. Zapobiegają w szczególności rozkładowi termicznemu i osadom w obrotowych sprężarkach śrubowych. Nie mieszają się z olejami mineralnymi i PAO.