Syntetyczne oleje przekładniowe na bazie oleju poliglikolowego z atestem do artykułów spożywczych NSF/H1, zapewniający dłuższe okresy wymiany oleju i większą ochronę przed zużyciem nawet przy dużych obciążeniach. Posiadają niewielki współczynnik tarcia oraz wykazują bardzo dobrą stabilność termiczną.