Polimery odporne na oddziaływania chemiczne i termiczne o niskim współczynniku parowania, wysokiej odporności na ciśnienie i utlenianie oraz dobrej tolerancji materiałowej z elastomerami i metalami, stosowane w warunkach występowania tlenu i próżni.