Ten olej silikonowy charakteryzuje się niską temperaturą krzepnięcia, niewielką zależnością lepkości od ciśnienia, dobrymi właściwościami lepkości i termicznymi, wysoką odpornością na ciepło i zimno, wysoką ściśliwością, niskim ciśnieniem pary i dużą aktywnością powierzchniową. Zakres temperatury zastosowania wynosi od -50 °C do +250 °C.