Szczególnie odporny na temperaturę i utlenianie olej mineralny z wysoką zdolnością obciążeniową. Generuje niewielki współczynnik tarcia, dzięki czemu zapewnia duży stopień ochrony przez zużyciem, zwiększając w ten sposób okres eksploatacji łożysk kalandrów.