Syntetyczny smar do wysokich temperatur do łożysk tocznych i walcowych, które są obciążane w wyniku drgań oraz mocnych uderzeń i nacisków. Smar odporny na wodno-alkaliczne i kwasowe środki czyszczące, jest bardzo stabilny ciśnieniowo i przeznaczony do smarowania długotrwałego oraz na cały okres eksploatacji np. w farbiarkach i bielarkach, maszynach do drukowania na tkaniach, maszynach tkackich, ramach naciągowych itd.