Odporny na temperaturę specjalny smar półsyntetyczny, stosowany do smarowania długotrwałego i ciągłego łożysk silników elektrycznych. Generuje niewielki współczynnik tarcia, chroni niezawodnie przed korozją i jest bardzo odporny na zimną i ciepłą wodę oraz parę i środki czyszczące.