Pasta montażowa o dużym stężeniu zawierająca dwusiarczek molibdenu. Szybkoschnący lakier poślizgowy MoS₂ do smarowania suchego w wysokich temperaturach lub w skrajnych/zapylonych warunkach roboczych. Do zastosowań w zakresie temperatury od -180 °C do 450 °C. Ma bardzo dobre powinowactwo z metalami i łatwo go nanosić