Syntetyczny olej poślizgowy i olej o wysokiej przyczepności do otwartych napędów, zębatek, łańcuchów, szyn prowadzących i otwartych lin stalowych. Olej do dużej lepkości, z dobrymi właściwościami pochłaniania ciśnienia. Nawet w zimnie pozostaje elastyczny i nie tworzy stałych pozostałości.