Olej smarowy i do rozrusznika na bazie silikonu. Olej stabilny termicznie ma bardzo dobre właściwości lepkości i termiczne, wysoką ściśliwość, bardzo dobre działanie antyadhezyjne oraz toleruje większość środków uszczelniających.