Długotrwały środek smarny wytwarzany specjalnie do smarowania motoreduktorów w elektrowniach wiatrowych. Olej odporny na utlenianie posiada dobre właściwości pokrywające, zachowuje swoją lepkość dynamiczną również przy dużym oddziaływaniu ścinającym, chroni niezawodnie przed zużyciem, korozją i powstawaniem resztek.