Łatwo biodegradowalne oleje estrowe zawierające głównie zagęszczacze nieorganiczne. Smary posiadają doskonałe właściwości ochrony przed zużyciem do zastosowań w transporcie szynowym (koło kołnierzowe, strony aktywne szyny, szyny i pojazdy szynowe).