Smary do zastosowań szybkobieżnych do łożysk tocznych szybkobieżnych z polialfaolefiny (PAO)/estru i specjalnego mydła litowego z optymalną przyczepnością powierzchniową do niskich momentów tarcia i z niewielkim oporem rozruchu.