Dzięki doskonałej strukturze kompleksowego mydła wapniowego smar ma bardzo dobrą stabilność mechaniczną. Dzięki temu smar wykazuje wysoką skuteczność użycia przy ekstremalnych warunkach pracy. Smar pod stałym wpływem wody nie wymywa się, ani nie zmienia swojej konsystencji. Może być z powodzeniem zastosowany przy prędkościach do 450 000mm/min (n x dm) oraz przy ruchach oscylacyjnych. Ten smar z atestem H1 osiąga doskonałe wyniki przy dużych obciążeniach, jest odporny na utlenianie i ma wysoką stabilność termiczną.