Syntetyczny olej próżniowy o szczególnie niskim współczynniku strat na skutek parowania i wysokiej stabilności termicznej do zastosowań w przypadku ciśnień końcowych do 10-7 mbar. Olej doskonale odporny na oddziaływania chemiczne został sprawdzony przez Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiałów (BAM) i jest w szczególności przeznaczony do zastosowań podczas odprowadzania tlenu przy agresywnych mieszankach gazu ponad 21% obj.