W przypadku armatur tlenowych i gazowych ważne jest w szczególności bezpieczeństwo. Wiele sprężonych gazów jest łatwopalnych. W razie kontaktu z olejem lub smarem mogą się same zapalić nawet bez źródła zapłonu. Powoduje to znaczne wymagania wobec środków smarnych i poślizgowych, stosowanych do smarowania armatur gazowych i tlenowych. Smary specjalne LUBCON zostały dlatego przetestowane przez Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiałów (BAM) w Berlinie. Wyróżniają się one nie tylko doskonałą odpornością na temperaturę, ale także dużym oddziaływaniem uszczelniającym. Są szczególnie odporne na utlenianie, tolerancyjne pod względem fizjologicznym i niepalne. Ponadto podczas smarowania i uszczelniania armatur gazowych należy uważać, aby smar miał dobrą odporność na stosowane gazy. Środki smarne do armatur gazowych LUBCON są dlatego bardzo odporne, w szczególności na oddziaływania gazów i środków chemicznych. Są one stosowane z powodzeniem np. w urządzeniach samoczynnych, urządzeniach rozdzielania gazu w instalacjach domowych, w armaturach urządzeń do gotowania i ogrzewania, w aparatach tlenowych w sektorze medycznym oraz w aparatach tlenowych w stacjach zanurzeniowych.