Smary LUBCON klasy H1 zostały stworzone do wspierania nowoczesnych programów utrzymania stanu technicznego, opartych na długotrwałej wydajności. Doskonałe produkty są przeznaczone do smarowania i czyszczenia oraz montażu i demontażu wszystkich części maszyn. Smary konserwacyjne z atestem do artykułów spożywczych posiadają doskonałe właściwości smarne i chronią niezawodnie przed korozją. LUBCON ma odpowiednie produkty do wszystkich zastosowań.