Aby zapewnić płynny ruch kolejowy, należy wziąć pod uwagę nie tylko infrastrukturę i podbudowę, ale również współdziałanie wielu części, które codziennie zapewniają zachowanie zgodności z rozkładem jazdy. Podzespoły takie jak hamulce, mechanizmy drzwi i sprzęgi zapewniają bezpieczny przewóz pasażerów lub towarów i zawsze muszą pracować bez zakłóceń. Aby zapewnić długotrwałe działanie różnych podzespołów w kolejnictwie, konieczny jest dobór smarów uwzględniający złożoność podzespołów. Dzięki wielu specjalnie dopasowanym smarom i systemom smarowania zapewniamy operatorom kolejowym całościowy program utrzymania stanu technicznego w zakresie smarowania pojazdów. Nasz asortyment produktów obejmuje wydajne, ekologiczne i ekonomiczne smary specjalne, które przedłużają okresy międzykonserwacyjne oraz niezawodnie chronią części przed zużyciem i korozją.

Na podstawie kluczowych kompetencji w zakresie wymagających zastosowań przemysłowych zaprojektowaliśmy dozownik smaru DuoMax 160, który stanowi długoterminowe rozwiązanie dla uzupełniania smaru w mechanizmach drzwi. Automatyczny zespół uzupełniania smaru doprowadza niezawodnie do prowadnic i części przegubowych optymalnie dostosowaną ilość smaru, dzięki czemu unika się smarowania nadmiernego i niedostatecznego.