Kiedy arkusze papieru przejdą przez ostatni mechanizm drukujący, muszą zostać doprowadzone do stosu wykładania, który za pomocą zespołów kół zębatych/łańcuchów wykładania jest wyrównywany do wysokości transportowanego papieru. Uzębienia oraz ogniwa łańcucha są przy tym narażone na duże obciążenia pociągowe oraz drobny pył papierowy i osady ziarniste odkładające się na powierzchniach metalowych. Takie warunki przy nieprawidłowym smarowaniu powodują w długim okresie czasu znacznie zużycie oraz tribokorozję w miejscach tarcia. Przyczepne oraz bardzo odporne na utlenianie smary łańcuchowe firmy LUBCON tworzą odporną na obciążenia warstwę smarną na powierzchniach metalowych i w ten sposób bez problemu usuwają zanieczyszczenia ze względu na swoje działanie oczyszczające. Ponadto zapewniają dobrą skuteczność smarowania przez długi okres czasu oraz umożliwiają transport bez zakłóceń i szarpnięć, a także precyzyjne wykładanie arkuszy papieru.