W produkcji papieru materiałem podstawowym jest celuloza. Jest ona uzyskiwana najczęściej z drewna, np. w procesie obróbki włókien drzewnych. Dobór drewna jest ważny ze względu na jakość i właściwości papieru, ponieważ powstawanie włókien i twardość odgrywają ważną rolę w procesie obróbki. W obróbce włókien drzewnych okorowane drewno zostaje rozdrobnione i rozłupane. Okrawki drewna są następnie rozcierane przy użyciu wody w ścieraku prasowym lub ciągłym bądź gotowane w fabryce celulozy. Ponieważ maszyny stosowane do obróbki włókien drzewnych są narażone na zanieczyszczenia i duże obciążenia, pojawiają się nie tylko duże wymagania dla maszyn, ale również dla smaru. Dzięki dobranym surowcom smary o dużej wydajności firmy LUBCON zapewniają żądaną ochronę dla krytycznych części maszyn. Optymalny efekt smarowania uzyskuje się dzięki automatycznym systemom smarowania firmy LUBCON, które zapobiegają smarowaniu nadmiernemu lub niewystarczającemu. TLB 2000 to centralna instalacja smarowania działająca na zasadzie ilości minimalnych, która nakłada smar dokładnie i w sposób kontrolowany w miejscu tarcia podczas bieżącej pracy. W ten sposób znacznie zmniejsza się pobór prądu oraz zużycie, a także emisję hałasu, przy jednoczesnym wzroście dostępności urządzeń oraz bezpieczeństwa pracy podczas konserwacji. Ze względu na różnorodność wymogów i zastosowań wymienione produkty nie reprezentują całego asortymentu smarów specjalnych LUBCON. Oferujemy produkty dostosowane do zastosowań w zależności od potrzeb oraz doradzamy indywidualnie. Zapytania można zgłaszać do działu wsparcia technicznego w Swidnik (+48 81 7 21 68 30) lub poprzez formularz kontaktowy.