W strefie wilgotnej panuje duża wilgotność otoczenia oraz zanieczyszczenie środkami chemicznymi. Dlatego uszczelnienie podzespołów należy wykonać tak, aby uniknąć wpływania wody i korozji. Ze względu na przenikanie zanieczyszczonej wody części mogą ulec uszkodzeniu. Szczególnie ważne jest więc zaoferowanie wymaganej ochrony poprzez odpowiedni smar. Smary specjalne LUBCON są już skutecznie stosowane w strefie wilgotnej podczas produkcji papieru. Charakteryzują się dużym stopniem ochrony przed korozją, dobrym tworzeniem warstwy smarnej, tolerancją na elastomery, tworzywa sztuczne i różne metale, a także dobrą odpornością na utlenianie i skutecznym tworzeniem bardzo dobrego uszczelnienia. Zoptymalizuj swoje zużycie smarów za pomocą automatycznej technologii smarowania. Dzięki zespołowi uzupełniania smaru DuoMax 160 można np. automatycznie dostarczać smary lub oleje do dwóch punktów smarowania. Służymy pomocą w dobraniu zespołu uzupełniania smaru odpowiedniego do danego zastosowania. Oferujemy doradztwo w indywidualnych zastosowaniach. Zapytania można zgłaszać do działu wsparcia technicznego w Swidnik: +48 81 7 21 68 30.