Wtórne pompy próżniowe, takie jak pompy próżniowe dyfuzyjne lub turbomolekularne uzyskują ciśnienia końcowe od 10-3 do 10-9 mbar. W strefach ultra wysokiej próżni mogą być generowane próżnie nawet 10-12 mbar. Przy takich niskich ciśnieniach atmosferycznych smary ulegają znacznym oddziaływaniom chemicznym i utleniającym, dlatego też muszą spełniać określone kryteria doboru. Klasy lepkości olejów próżniowych LUBCON są dostosowane do zakresów temperatur wewnętrznych wtórnych pomp próżniowych. Oleje syntetyczne mają bardzo niskie ciśnienie nasycenia i dlatego pomagają w uzyskaniu żądanych ciśnień końcowych. W zastosowaniach próżni wysokiej i ultra wysokiej smary próżniowe firmy LUBCON mogą zapewnić optymalną i długotrwałą eksploatację pomp w różnych zastosowaniach. Są odporne za promieniowanie radioaktywne, utlenianie, wysokie temperatury, a także mogą być stosowane do wypompowywania wszystkich gazów