Jakość

Pod pojęciem jakości rozumiemy nie tylko ofertę wysoko jakościowych produktów, ale również bezpieczeństwo i transparentność całego procesu produkcji i sprzedaży oraz długotrwałą ochronę zasobów środowiska naturalnego. Dlatego przywiązujemy największą wagę do postępowania zgodnie z systemem zarządzania jakością i ekologią a ponadto po raz kolejny mamy zapewnioną zgodność z normami DIN EN ISO 9001.

Bezpieczeństwo

Prowadzimy działalność zgodnie z europejskimi normami i zaleceniami zawartymi w rozporządzeniach UE oraz normach międzynarodowych, jak np. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), GOTS (Global Organic Textile Standard), GOST (gosudarstvennyy standart) oraz spełniamy warunki klasyfikacji i etykietowania podczas transportu i postępowania z niebezpiecznymi środkami chemicznymi GHS (Global Harmonized System).

Zaufanie

Najnowsze technologie przemysłowe pomagają nam w projektowaniu i produkcji wysoko jakościowych smarów bezpiecznych dla artykułów spożywczych, które są przetwarzane z zachowaniem krajowych i międzynarodowych przepisów prawa dotyczących artykułów spożywczych. Nasze smary bezpieczne dla artykułów spożywczych H1 zostały sprawdzone i zatwierdzone przez niezależne instytuty, takie jak InS, NSF i HDC.

LUBCON jest członkiem specjalistycznych organizacji takich jak

  • NLGI (National Lubricating Grease Institute)
  • ELGI (European Lubricating Grease Institute)
  • STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers)