Total Lube Management (TLM) zaczyna się już w fazie planowania maszyny i kończy zawsze niezawodnym przygotowaniem w zakresie smarowania, dostawy, zastosowań i wsparcia technicznego. Niezawodna skuteczność maszyny w dużym stopniu zależy od dobrze zorganizowanej i stale prowadzonej konserwacji. Dzięki bliskiej współpracy z producentami i użytkownikami maszyn opracowaliśmy nieskomplikowane narzędzia serwisowe, umożliwiające szybki wgląd w aktualny proces konserwacji użytkownika.

LUBCON TLM (Total Lube Management) to:

  • tworzenie indywidualnych planów smarowania
  • zaplanowane i dostosowane do zużycia smaru dostawy smarów
  • etykietowanie produktów przyjazne dla użytkownika
  • zarządzanie smarowaniem poszczególnych instalacji roboczych
  • protokołowanie smarowań
  • udostępnianie i uruchamiania urządzeń do automatycznego uzupełniana smaru
  • dostarczanie środków eksploatacyjnych, takich jak prasy smarowe, gniazda smarowe, dozowniki smaru itp.
  • szkolenie personelu serwisowego
  • napełnianie i smarowanie łożysk tocznych w małych jednostkach
Podstawą ustalenia zapotrzebowania na smar jest opracowanie indywidualnych planów smarowania. Na podstawie planów smarowania ustala się przyszłe zużycie smaru, aby można było zaplanować optymalne zapasy smaru oraz do minimum zredukować stan magazynowy u klienta. Wszystko można nabyć z jednej ręki – oleje przekładniowe, smary łożyskowe, oleje łańcuchowe, a także środki do czyszczenia i konserwacji. Utrzymanie optymalnego stanu magazynowego oraz usługi logistyczne zapewniają, że niezbędne smary są ciągle dostępne.
Dobrze udokumentowane i wyraźnie oznaczone punkty smarowania oraz etykietowanie zgodne z zastosowaniem umożliwiają personelowi konserwacyjnemu dobór właściwego produktu do danego zastosowania. Aby lepiej zrozumieć technologię smarowania, oferujemy również szkolenia ogólne lub indywidualne personelu serwisowego, mechaników i projektantów.