Łożyska są ciągle poddawane różnym oddziaływaniom chemicznym, mechanicznym, termicznym lub tribologicznym. Na tarcie i zużycie łożysk bardzo wpływają różne warunki eksploatacyjne takie jak

 • prędkość
 • obciążenie
 • drgania
 • stan nasmarowania
 • środki w otoczeniu

Nawet najmniejsze ślady zużycia powstające w wyniku tarcia i eksploatacji mogą wpływać na sposób działania łożyska, a w przypadku długiego użytkowania spowodować również awarię łożyska. Te znaczne ślady zużycia dużo mówią o warunkach eksploatacji, w których pracuje łożysko. Kontrola wzrokowa pozwala na bardzo precyzyjną ocenę uszkodzeń łożysk oraz zakwalifikowanie ich do różnych rodzajów. Możliwe przyczyny to przy tym zabrudzenie, korozja, niedostateczne smarowanie lub jego brak, nieprawidłowe smary, duża liczba elementów ślizgowych w łożysku, zbyt duże obciążenie, agresywne warunki eksploatacji itd.

Dla Państwa wykonujemy dokładne i precyzyjne analizy uszkodzeń: ustalamy przyczynę oraz podejmujemy działania. W ten sposób można skutecznie unikać uszkodzeń i awarii łożysk w przyszłości, aby zapewnić niezawodną i bezpieczną eksploatację maszyny. W zakresie naszych usług znajdują się:

 • analiza smarów,
 • analiza uszczelek,
 • analiza klatek i kieszeni klatek,
 • analiza zabrudzeń,
 • kontrola wzrokowa elementów łożyska,
 • analiza toru biegu za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i
 • badanie zmęczeniowe przy użyciu analizy dyfrakcji rentgenowskiej.

Dzięki szczegółowej i przejrzystej analizie przyczyn uszkodzeń można obniżyć koszty serwisowania oraz uniknąć przestojów w eksploatacji.

Są jeszcze pytania?

Nasz dział wsparcia technicznego jest dostępny w przypadku pytań pod numerem telefonu +48 81 7 21 68 30.