Zawartość oferty online

Autor nie daje żadnej gwarancji na aktualność, prawidłowość i kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia odpowiedzialności wobec autora w związku ze stratami materialnymi lub intelektualnymi, spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z oferowanych informacji bądź korzystaniem z nieprawdziwych i niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, jeśli po stronie autora nie ma ewidentnie zamierzonej winy lub winy wynikającej z poważnego zaniedbania.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie jednoznacznie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania lub czasowego bądź ostatecznego zaprzestania publikowania części stron lub całej oferty bez specjalnego powiadomienia.

Odnośniki i linki

W przypadku odnośników bezpośrednich i pośrednich do stron zewnętrznych, znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności ma zastosowanie tylko w przypadku, kiedy autor posiada wiedzę o treści oraz ma możliwość techniczną i mógłby zapobiec korzystaniu w przypadku pojawienia się treści niezgodnych z prawem.

Niniejszym autor oświadcza jednoznacznie, że w momencie wstawiania linków na linkowanych stronach nie było żadnych treści niezgodnych z prawem. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treści oraz prawa autorskie stron zlinkowanych/powiązanych. Dlatego autor jednoznacznie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu linków. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników wstawionych w ramach własnej oferty internetowej oraz wpisów zewnętrznych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich formach baz danych, w których istnieje możliwość dokonywania wpisów z zewnątrz. Za treści niezgodne z prawem, błędne lub niepełne, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z informacji przedstawianych w ten sposób, odpowiada wyłącznie właściciel strony, do której kierują odnośniki, a nie właściciel, który poprzez linki jedynie kieruje do takich publikacji.

Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Wszystkie opublikowane na tej stronie dokumenty, zdjęcia, grafiki, filmy, animacje itd. podlegają prawu autorskiemu. Kopiowanie lub wykorzystywanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

Skuteczność prawna tego wykluczenia odpowiedzialności

To wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne z obowiązującym prawem, przestały być z nim zgodne lub nie są zgodne całkowicie, nie ma to wpływu na pozostałe części dokumentu w zakresie ich treści i obowiązywania.
LUBRICANT CONSULT GmbH

Gutenbergstraße 13
63477 Maintal
NIEMCY
+49 (0)6109/7650-0
+49 (0)6109/7650-51
webmaster@lubcon.com