Jasna pasta smarownicza i montażowa składająca się z mineralnych olejów bazowych, mydła wapniowego i politetrafluoroetylenu (PTFE) o dobrej odporności na media oraz niezawodnej ochronie przed tribokorozją. Pasta montażowa z białymi smarami stałymi chroni niezawodnie przed zużyciem oraz jest stosowana do smarowania czopów wałów w przekrawaczach poprzecznych.