Przylegający smar do wysokich i niskich temperatur o dużej odporności na wodę, parę wodną i media. Środek smarny stabilny termicznie zachowuje się neutralnie wobec metali FE i NE, tworzyw sztucznych i elastomerów, ma niskie straty na skutek parowania i jest w szczególności przydatny do smarowania bębnów napinających w ramach naciągowych.