Pasta smarownicza i montażowa niezawierająca metali ciężkich o dobrej odporności na wodę i media, z niezawodną ochroną przed rdzą w wyniku tarcia i korozją cierną. Pasta montażowa z białymi smarami stałymi chroni niezawodnie przed zużyciem oraz jest przeznaczona do smarowania długotrwałego łożysk tocznych i ślizgowych przy wysokich obciążeniach statycznych i dynamicznych, np. w łożyskach ślizgowych tarcz obrotowych w zgrzeblarkach i rozciągarkach oraz w łożyskach tocznych w maszynach do wykańczania tkanin.