Smary specjalne zmniejszające hałas na bazie oleju estrowego z włóknami polikarbamidowymi do smarowania długotrwałego i ciągłego w całym sektorze budowy maszyn.