Smar do niskich temperatur o bardzo dobrej ochronie przed zużyciem, wysokim współczynniku obciążalności, wysokim powinowactwie z metalami oraz długim okresie eksploatacji w temperaturach do -54 °C.