Całkowicie syntetyczny smar silikonowy zawierający dodatki antybakteryjne do procesów produkcyjnych w jałowych warunkach. Turmsilon LMI 5000 jest specjalnym smarem do smarowania uszczelek EPDM i uszczelnień gumowych, membran, uszczelnień wargowych. Smar jest neutralną pianką odporną na środki dezynfekcyjne oraz na zimną lub gorącą parę i wodę. Jest stosowany we wszystkich procesach, które wymagają wysokiego stopnia czystości, w których występuje ryzyko wzrostu chorobotwórczych drobnoustrojów i zanieczyszczenia mikrobiologicznego, np. aparatury napełniającej butelki z napojami, armatury do rozlewania piwa (krany).