Smary do wysokich próżni na bazie perfluorowanych polieterów (PFPE) do ciśnień końcowych wynoszących maks. 10-9 mbar, przeznaczony do odprowadzania różnych gazów, takich jak tlen, gaz neutralny (azot lob argon), gazy agresywne oraz gazy pochłaniające i emitujące promieniowanie. Posiadają największą odporność na utlenianie i temperaturę oraz umożliwiają okres eksploatacji do 24 000 godzin.