Silnie adhezyjny olej łańcuchowy z atestem H1. Smar stały chroniący przed zużyciem i korozją nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak częste wymywanie.