Bezobsługowy, odporny na wymywanie środek smarujący. Doskonale nadaje się do zapobiegania przedwczesnemu uszkodzeniu łożyska, szczególnie w trudnych warunkach bardzo zakurzonych i wilgotnych. Nadaje się do tylko niektórych typów łożysk tocznych.

Pobierz