Syntetyczny olej do wysokich temperatur na bazie estrów polimerowych, węglowodorów syntetycznych i dodatków, zapewniający dużą ochronę przed zużyciem i korozją. Olej zmniejsza powstawanie hałasu, dymu, wydłuża okresy smarowania oraz zwiększa skuteczność przekładni w tekturnicach.