Te wyjątkowe produkty to specjalnie opracowane środki cierne, które znacznie zmniejszają hałasy toczenia, skrzypienie na zakrętach oraz obciążenia główki szyny, bez dużego oddziaływania na trakcję lub skuteczność hamowania. Pasty specjalne na bazie olejów syntetycznych oraz specjalne dodatki o dużej wydajności z zawartością metali, są łatwo biodegradowalne oraz bardzo skuteczne w zakresie zapobiegania hałasom. Ta wielokrotnie testowana i dopuszczona seria smarów spełnia wymagane kryteria trakcji i zachowania podczas hamowania, a także znacznie zmniejsza powstające w związku z tym hałasy i skrzypienie na zakrętach.