Syntetyczny olej specjalny z atestem NSH/H1 o dobrej odporności na temperaturę i dużej zdolności obciążeniowej o zastosowań w maszynach drukarskich.