Mechanizm drukujący to główny element arkuszowej maszyny offsetowej. Tutaj farba nakładana jest na arkusz papieru za pomocą cylindrów płytowych, gumowych i dociskowych oraz wałków farbowych i zwilżających. Za pomocą bębnów transportowych i oprowadzających arkusze papieru są transportowane z jednego mechanizmu drukującego do następnego. Aby zapewnić płynne prowadzenie papieru oraz równomierne rozprowadzanie warstwy farby przy prędkości drukowania do 18 000 arkuszy papieru na godzinę, wiele wieloszeregowych łożysk cylindrycznych wymaga ułożyskowania bez luzów i w miarę możliwości bez tarć. Smary do łożysk tocznych LUBCON służące do smarowania łożysk cylindrycznych w maszynach drukarskich posiadają dużą zdolność obciążeniową oraz bardzo dobre właściwości smarne przy wysokich prędkościach obrotowych. W ten sposób zmniejszają siły w łożyskach, drgania, tarcie oraz zużycie i w ten sposób pozytywnie wpływają na jakość druku.