Syntetyczne płyny smarujące na bazie poliglikolu do smarowania przekładni z bardzo dużymi obciążeniami. Olej zmniejsza straty wynikające z tarcia oraz chroni przed zużyciem.