Smary do wysokich temperatur, wysokiego ciśnienia i dużej próżni z białymi smarami stałymi. Są szczególnie odporne na temperaturę i utlenianie, mają bardzo duże zdolności pochłaniania ciśnienia, niskie straty na skutek parowania i dlatego nadają się do długotrwałych zastosowań w pompach próżniowych do 24 000 godzin.