Pierwotne pompy próżniowe, takie jak pompy próżniowe z suwakiem obrotowym, tłokiem walcowym lub pompy próżniowe tłokowe uzyskują ciśnienia końcowe od 10-3 do 10-4 mbar i mogą być stosowane jako przygotowanie do wytworzenia próżni wtórnej. W zależności od odpompowywanych substancji lub wielkości wytwarzanego podciśnienia, należy stosować pompy próżniowe do sprężania na mokro lub na sucho, smarowane olejami lub smarami specjalnymi. Oleje o dużej wydajności firmy LUBCON lub smarowane olejem pompy bezdławnicowe zapewniają doskonałą skuteczność smarowania i uszczelnienia między cylindrem a łopatami, a także są obojętne na działanie prawie wszystkich czynników chemicznych i utleniających, dzięki czemu zapewniają długi czas eksploatacji. LUBCON oferuje obszerny i kompleksowy wybór smarów o dużej wydajności do dławnicowych pomp próżniowych, dostosowanych specjalnie do smarowania długoterminowego szybkobieżnych łożysk tocznych. Serie produktów dostosowane do zastosowań zgrubnych i precyzyjnych są bardzo odporne na oddziaływania chemiczne, utleniające i termiczne oraz posiadają niskie ciśnienie pary nawet w wysokich temperaturach roboczych.